Els objectius del programa en el que treballem, que dirigeix l'Agència de Salut Pública de Catalunya a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències són:

  • Millorar la detecció de la violència contra la parella en persones usuàries de la XAD, possibles víctimes i agressors.
  • Promoure la prevenció i la intervenció específiques sobre la violència contra la parella a la XAD.
  • Fomentar les derivacions a serveis especialitzats d’atenció a la violència contra la parella.
  • Millorar la coordinació i la col•laboració entre els serveis de la XAD i els específics d’atenció a la violència contra la parella.
  • Dotar al conjunt de professionals de la XAD dels coneixements i les habilitats necessàries per a l’abordatge de la violència contra la parella en el propi context.
  • Detectar i disminuir les possibles dificultats d’accés a serveis de la xarxa d’atenció a la violència contra la parella que presenten les persones consumidores de substàncies.

El programa ofereix a professionals de la XAD formació específica per a l’abordatge de la violència a la parella facilitant l’ús dels materials proporcionats i suport i assessorament especialitzats.